กรีนพีซเตือน ปชช.คลองสำโรงมีสารอันตราย-จี้รัฐเข้ม ก.ม.คุมมลพิษ

กลุ่ม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรีนพีซ ทำการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ บริเวณสะพานข้ามคลองสำโรง จ.สมุทรปราการ เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบว่า คลองแห่งนี้มีสารอันตราย พร้อมเก็บตัวอย่างตะกอนดินในคลองสำโรงบรรจุถัง ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย

ก่อน หน้านี้ กลุ่มกรีนพีซได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินในคลองไปตรวจที่ประเทศอังกฤษ พบว่าน้ำมีการปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนักที่เป็นอันตรายหลายชนิด เช่น ทองแดง ตะกั่ว แมงกานีส และสังกะสี ในปริมาณสูงเกินค่ามาตรฐาน 3-8 เท่า เมื่อตรวจในตะกอนดินพบการปนเปื้อนโลหะหนัก เช่น สังกะสี เกินค่ามาตรฐานมากถึง 30 เท่า ทั้งนี้ สองฝั่งคลองสำโรง มีโรงงานอุตสาหกรรม 242 แห่ง

โดยโรงงานฟอกย้อมน่าเป็นห่วงที่สุด เพราะปล่อยน้ำเสียถึง 17% ของปริมาณน้ำเสียทั้งหมดจากแหล่งอุตสาหกรรม
กลุ่มกรีนพีซ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลใช้กฎหมายเข้มงวด จัดทำข้อมูลการปล่อยมลพิษ เคลื่อนย้ายมลพิษ และจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อลดและจำกัดการใช้ หรือเลิกใช้สารเคมีอันตราย

 

ที่มา www.manager.co.th วันที่ 10 ส.ค. 2553