หน้าแรก


ขอต้อนรับสู่บริการของบริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร โดยทีมวิศวกร สิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศ และระบบการจัดการ กากอุตสาหกรรม เพื่อแก้ไข ปัญหา(Solve problems), พัฒนาประสิทธิภาพ (Develop to high efficiency) และลดค่าใช้จ่าย(Reduce total cost) ใน การจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้า

เลือกบริการด้านบนที่ท่านสนใจ เพื่อดูรายละเอียดว่าเราสามารถปรับปรุงการจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อม ของท่านได้อย่างไร
High Experience

ด้วยทีมงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่มีประสบการณ์ ทำงานด้าน สิ่งแวดล้อม มานับ 10 ปี ครอบคลุม การจัดการด้านน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม โดยทีมงาน มาจาก หลากหลายสาขางาน ได้แก่ งานออกแบบก่อสร้างระบบฯ งานเดินระบบฯ งานสิ่งแวดล้อม โรงงาน ทำให้รู้และเข้าใจปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงสามารถแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการ ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น

High Quality

บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ของเรา ทุกคนผ่านการฝึกอบรม และสอบ มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ หลักสูตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม, ผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงาน ประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ, อากาศ, กากฯ, และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้า มั่นใจถึงคุณภาพ การให้บริการของบริษัทฯ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และถูกต้องตามหลักวิชาการ ผ่านทางบุคลากรของเรา ทุกทุกคน

Reduce Total Cost

ด้วยประสบการณ์ทำงาน พร้อมด้วย ทีมงาน บุคลากรด้านสิ่งแวดล้ิอม ที่มีคุณภาพ ทำให้เราสามารถพัฒนา ประสิทธิภาพ ของระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น และทำให้ ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดนรวมลดลงได้ในที่สุด