รับสมัครงาน

ตำแหน่งที่ 1

ตำแหน่ง: Sales Engineer  จำนวน  3 อัตรารับสมัครทั้งแบบ Full-Time และ Part-Time

รายละเอียดงาน

 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดมลพิษในโรงงานลูกค้า และทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดฯ
 2. ดูแลลูกค้าและรับผิดชอบงานขายเกี่ยวกับบริการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานขนส่งและกำจัดกาก   อุตสาหกรรม, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และงานออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดฯ
 3. ประจำที่สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) หรือสำนักงานสาขา (อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี)

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สาขาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ ด้านอาชีวอนามัยหรือ ความปลอดภัย
 2. มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถใช้งานได้
 3. ทำงานต่างจังหวัดได้ (ฐานลูกค้าอยู่ที่ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ อยุธยา สระบุรี กรุงเทพฯและปริมณฑล)
 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (เรามีทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์ฝึกอบรมงานให้)
 5. รักความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน
 6. มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 7. มีทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานด้านการขาย การบริการลูกค้า การแก้ปัญหาให้ลูกค้าและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 8. พร้อมเรียนรู้งานใหม่ และพัฒนาไปพร้อมกับบริษัท

ตำแหน่งที่ 2

ตำแหน่ง   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ   ไม่จำกัดอัตรา

รับสมัครทั้งแบบ Full Time และ Part Time

คุณสมบัติ

 1. สอบผ่านการสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ น้ำ, อากาศ หรือกากอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้)
 2. มีประสบการณ์ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษ น้ำ, อากาศ หรือกากอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 ปี
 3. สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว
 4. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ตำแหน่งที่ 3

ตำแหน่ง   Foreman   จำนวน  1 อัตรา
คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
 2. สามารถขับรถยนต์ได้
 3. รักความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน
 4. มีความอดทนสูง มีความเป็นผู้นำ
 5. มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ