งานวันความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ประจำปี 2552

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด ได้รับเกียรติจากบริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้เข้าร่วมจัดบูธ เกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ และ บอร์ดความรู้เรื่อง “เครื่องหมายความปลอดภัย (Safety Sign)” ในงาน “วันความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ประจำปี 2552” เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและ้ให้บริการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

ภายในงาน ทางบริษัทฯได้จัดทำแผ่บพับเรื่องเพื่อให้ความรู้กับพนักงานโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และจัดให้มีการตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความเข้าใจของพนักงานในหัวข้อดังกล่าว อีกทั้งยังมีการเล่นเกมส์จับคู่ภาพเครื่องหมายความปลอดภัย (Safety Sign) กับแผ่นป้ายความหมายเพื่อแจกของรางวัลแก่พนักงาน ซึ่งพนักงานบริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ให้ึความสนใจเข้าร่วมกินกรรมเป็นจำนวนมาก