งานสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2552 ของบริษัท ไทย เอ็น โอเค จำกัด

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก บริษัท ไทย เอ็น โอเค จำกัด ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน“สัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2552” ในฐานะที่บริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นผู้ควบคุมแบบนิติบุคคลให้กับบริษัท ไทย เอ็น โอเค จำกัด

โดยภายในงาน บริษัทฯได้จัดแสดงบอร์ดให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน อีกทั้งได้จัดให้มีเกมส์ปาลูกดอกขึ้น เพื่อแจกของรางวัลแก่พนักงานที่ให้ความสนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมกับบูธของบริษัทฯ