ชาวจันท์กว่า 3 พันคนจัดเวทีคัดค้านการตั้งโรงงานอุตฯถลุงเหล็ก

จันทบุรี – ชาวบ้านกว่า 3,000 คน ร่วมกับสมัชชาสภาองค์กรชุมชนเครือข่ายภาคประชาชน 58 องค์กรจังหวัดจันทบุรีจัดเวทีปราศรัยคัดค้านการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมถลุง เหล็กใน พื้นที่จังหวัดจันทบุรีพร้อม ชูป้ายคัดค้านไม่เอาโรงงานถลุงเหล็ก

วันนี้ (16 ส.ค.) ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายวีระ สุขกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ นายบุญเลิศ อุดมเลิศวัฒนะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ร.ต.ต.ปัญญาวัตร กระทุมเกตุ ประธานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี นางอินทิรา ภู่สุวรรณ ที่ปรึกษาเครือข่ายสมัชชาสภาองค์กรภาคประชาชน 58 องค์กร ได้มีการจัดเวทีปราศรัยคัดค้านการไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก หรือ นิคมอุตสาหกรรมเหล็ก โดยได้มีการเชิญนักวิชาการผู้มีความรู้มาบรรยายให้ความรู้แก่ชาวบ้านในหลาย จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตราด ระยอง ชลบุรี สงขลา ปัตตานี และจันทบุรีกว่า 3,000 คน ที่เดินทางมาร่วมชุมนุมการคัดค้านการไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก หรือนิคมอุตสาหกรรมเหล็ก

สำหรับ การจัดเวทีปราศรัยในครั้งนี้ สืบเนื่องด้วยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรอสิระในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการได้คัดเลือกพื้นที่เหมาะสมที่จะจัด ตั้งนิคมอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำรอบๆอ่าวไทยไว้ 4 พื้นที่ คือ

1.พื้นที่ชายฝั่งตำบลเกาะเปริด ปากแม่น้ำเวฬุ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

2.พื้นที่ชายฝั่งหาดหมู่บ้านปรีชา ซอยเนินกลางตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

3.พื้นที่ชายฝั่งบ้านหัวคุ้ง ท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

และ 4.พื้นที่ชายฝั่งบ้านบางเก่า ปะเสยาวอ บางตาหยาด อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งแต่ละพื้นที่โครงการต้องมีพื้นที่ 4,000-5,000 ไร่

หลัง จากประมวลความเป็นไปได้เบื้องต้นประกอบกับรัฐบาลมีงบประมาณ จำกัด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยจึงได้เลือกศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการเพียง 2 พื้นที่ และได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนินการศึกษาตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสงขลา

แต่ ความเป็นไปได้กับพบว่าสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง ประเทศไทยเลือกที่จะมาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเหล็กที่จังหวัดจันทบุรี ทำให้ในวันนี้ชาวบ้านจึงได้มีการมารวมตัวกันเพื่อคัดค้านไม่เอาโรงงาน อุตสาหกรรม รวมทั้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม ได้มีการทำหนังสือเชิญให้ บริษัทอิมเมสพลัส ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาชี้แจงถึงความเป็นมาในการที่จะมีการเข้ามาจัดตั้งโรงงาน ถลุงเหล็ก หรือนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี แต่ปรากฏว่าตัวแทนบริษัทดังกล่าวไม่ยอมมาชี้แจง

ทั้ง นี้ ในเบื้องต้นทางสภาองค์กรชุมชนตำบลวัดใหม่ และสมัชชาสภาองค์กรชุมชนเครือข่ายภาคประชาชน 58 องค์กร และชาวบ้านจะมีการเดินทางมายื่นหนังสือให้ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอีกครั้ง เพื่อผ่านไปทางรัฐบาลว่าชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรม

เพราะ ถ้ามีการมาจัดตั้งโรงงานแล้วจะเกิดผลเสียตามมาอีกมากมาย เช่น มลพิษทางเสียง กลิ่น น้ำเน่าเสีย หรือ อันตรายถึงโรงงานระเบิดจึงเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรีไม่เห็นด้วย กับการที่โรงงานจะมาจัดตั้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีทำให้ในวันนี้จึงต้องมี การออกมาคัดค้านและจัดเวทีปราศรัยอย่างเต็มที่

พร้อม กันนี้ ชาวบ้านที่มาร่วมชุมนุม ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันชูป้ายเพื่อคัดค้านการไม่เอาโรงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก เพื่อนำไปติดยังหมู่บ้านและ 2 ฝั่ง ถนนสายหลักของจังหวัดจันทบุรี

 

 

ที่มา www.manager.co.th วันที่ 16 ส.ค. 2553