บริการรีไซเคิล

เรามุ่งหน้าพัฒนาแนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการค้นหาวิธีการจัดการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกหลากหลาย แนวทางหนึ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด คือ การนำกากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ภายใต้แนวคิด 3R (Reduce, Reuse และ Recycle) เพราะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษกากอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นรวมถึงสามารถลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ได้ในที่สุด โดยเรายินดีให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนการทำ 3R ในโรงงานลูกค้า เพื่อเป็นแนวทางในโรงงานลูกค้าดำเนินการ จัดการภายในโรงงานต่อไป ด้วยทีมงานบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของเราี่มีประสบการณ์การจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆึ่เราพบว่าการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่

แนวคิด 3R

R : Reduce

คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลองมาสำรวจกันว่า เราจะลดการบริโภคที่ไม่จำเป็นตรงไหนได้บ้าง โดยเฉพาะการลดการบริโภคทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ธาตุ ต่าง ๆ การลดการใช้นี้ ทำได้ง่าย ๆ โดยการเลือกใช้เท่าที่จำเป็น เช่น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรือเปิดเฉพาะจุดที่ใช้งาน ปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ เมื่อไม่ใช้เป็นเวลานาน ๆ ถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กระติกน้ำร้อนออกเมื่อไม่ได้ใช้ เมื่อต้องการเดินทางใกล้ ๆ ก็ควรใช้วิธีเดิน ขี่จักรยาน หรือนั่งรถโดยสารแทนการขับรถไปเอง เป็นต้น เพียงเท่านี้เราก็สามารถเก็บทรัพยากรด้านพลังงานไว้ใช้ได้นานขึ้น ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

R : Reuse

คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง เช่น การนำชุดทำงานเก่าที่ยังอยู่ในสภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยู่บ้านหรือนำไปบริจาค แทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ การนำกระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจนำมาทำเป็นกระดาษโน๊ต ช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจำนวนมาก การนำขวดแก้วมาใส่น้ำรับประทานหรือนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่นแจกันดอกไม้หรือที่ใส่ดินสอ เป็นต้น นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานพลังงานแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและยังได้ของน่ารักๆ จากการประดิษฐ์ไว้ใช้งานอีกด้วย

R : Recycle

คือ การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจำพวกต้นไม้ แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ทราย เหล็ก อลูมิเนียม ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ สามารถนำมารีไซเคิลได้ยกตัวอย่างเช่น เศษกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่องหรือถุงกระดาษ การนำแก้วหรือพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่เป็นขวด ภาชนะใส่ของ หรือเครื่องใช้อื่นๆ ฝากระป๋องน้ำอัดลมก็สามารถนำมาหลอมใช้ใหม่หรือนำมาบริจาคเพื่อทำขาเทียมให้กับคนพิการได้


ศูนย์แลกเปลี่ยนกากของเสีย

          หนึ่งในแนวทางการจัดการของเสีย คือ การนำกากของเสียจากโรงงานแห่งหนึ่งไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบของโรงงานอีกแห่งหนึ่ง แต่วิธีการนี้ มักพบปัญหาไม่มีความคืบหน้าของโครงการ ทั้งนี้เกิดมาจากโรงงานมักต้องสูญเสียเวลาอย่างมากในการศึกษาความเป็นไปได้ การประสานงานระหว่างสองโรงงานที่จะทำการแลกเปลี่ยน ปริมาณของเสียที่ไม่คุ้มค่า รวมถึงข้อกฎหมายในการดำเนินการแลกเปลี่ยน จึงทำให้การแลกเปลี่ยนไม่ประสบความสำเร็จ เท่าที่ควร
เรายินดีทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้การแลกเปลี่ยนกากของเสียประสบความสำเร็จ ด้วยทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและระบบฐานข้อมูลลูกค้า ของบริษัทฯ สามารถอุดช่องว่างปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นผลักดันให้โครงการแลกเปลี่ยนเป็นไปได้ต่อไป

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของเรา
ปัญหา
การแก้ไข
1. สูญเสียเวลาในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 1. ทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์ ประกอบกับฐานข้อมูลลูกค้าในโครงการที่ประสบความสำเร็จ จึงสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
2. การประสานงานระหว่างโรงงานที่ทำการแลกเปลี่ยนทำได้ยากในทางปฏิบัติ 2. ทีมงานของเราพร้อมให้บริการติดต่อประสานงาน เช่นการส่งตัวอย่างของเสีย,การวิเคราะห์ของเสีย,การขนส่งของเสีย ช่วงการทดลอง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีศึกษา (รวมทั้งการรักษาความลับของโรงงาน ในกรณีที่ต้องการปิดเป็นความลับ)
3. ปริมาณกากของเสียไม่เพียงพอ ไม่คุ้มค่าต่อการแลกเปลี่ยน 3. เรามีระบบฐานข้อมูลลูกค้าทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนของเสียประเภทต่างๆ ทำให้สามารถรวบรวมปริมาณกากของเสียที่ใช้ประโยชน์ ได้จากหลายโรงงานจนได้ปริมาณที่คุ้มค่าต่อการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยน
4. การประสานงานระหว่างโรงงานและหน่วยงานราชการที่ต้องขออนุญาตตามข้อกฎหมาย 4. ทีมงานแผนกสิ่งแวดล้อมของเรา พร้อมให้บริการประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันที หากโครงการมีความเป็นไปได้

กากของเสียที่รีไซเคิลได้

เราได้ศึกษาแนวทางการนำกากของเสียไปใช้ประโยชน์ใหม่ในหลายประเภทกากของเสีย ซึ่งอาจนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรม หรือเป็นส่วนผสมร่วมในการใช้เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น โดยปัจจุบันเราสามารถให้บริการรีไซเคิลกากของเสียประเภทต่างๆ ดังนี้

 • น้ำมันใช้แล้ว
 • ตัวทำละลายใช้แล้ว
 • กรดใช้แล้ว
 • แบตเตอรี่ใช้แล้ว
 • หลอดไฟใช้แล้ว
 • อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ใช้แล้ว
 • เศษผ้า
 • เศษหนัง
 • เศษยาง
 • เศษพลาสติก
 • เศษกระดาษ
 • เศษโลหะ
 • เศษแก้ว-กระจก
 • อื่นๆ