ข่าวกิจกรรมบริษัท

งานวันความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ประจำปี 2552

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดบูธ ทำกิจกรรมร่วมกับพนักงานบริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ในงาน “วันความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ประจำปี 2552” เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและ้ให้บริการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

อ่านข้อมูลเพิ่ม: งานวันความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ประจำปี 2552


งานสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2552 ของบริษัท ไทย เอ็น โอเค จำกัด

         เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก บริษัท ไทย เอ็น โอเค จำกัด ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2552” ในฐานะที่บริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นผู้ควบคุมแบบนิติบุคคลให้กับบริษัท ไทย เอ็น โอเค จำกัด

อ่านข้อมูลเพิ่ม: งานสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2552 ของบริษัท ไทย เอ็น โอเค จำกัด


งานสัมมนา Waste Innovation and Solution 2009

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการแห่งชาติประจำปี 2552 จัดโดย สภาอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “นวัตกรรมและทางออกสำหรับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ( Waste Innovation and Solution 2009 )” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประะานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประะานกล่าวเปิดงาน

อ่านข้อมูลเพิ่ม: งานสัมมนา Waste Innovation and Solution 2009